۹ افزونه آمارگیر حرفه ای وردپرس-بهترین آمارگیرها

9 افزونه آمرگیر حرفه ای وردپرس
9 افزونه آمارگیر حرفه ای وردپرس ، به نوعی بهترین افزونه آمارگیر وردپرس ، افزونه آمار بازدید وجود یک آمارگیر در سایت تقریبا امر ضروری بشمار می رود دلیل وجود هم بخاطر این هست تا از ورودی و اینکه چه مطلبی بیشترین بازدید را داره و و یا کاربران بیشتر دنبال چه مطالبی هستند و مهمتر از آن خود ما که باید از ترافیک سایت باخبر باشیم.اگر از تمامی این موارد بگزریم اگر ما اط ورودی های خود باخبر باشیم و بدانیم در روز چند بازدید کننده به سایت ما مراجعه می کنند در روحیه ما تاثیر مثبتی...
ادامه مطلب