نمایش تویتر و فیسبوک نویسنده با کد در وردپرس

نمایش فیسبوک و توییتر نویسنده
یکی از راه های تعامل و ارتباط کاربران با یکدیگر می تواند استفاده از آدرس پروفايل نویسندگان در شبکه های اجتماعی باشد تعامل و ارتباط با کاربران برای جذب آنها و رفع مشکلاتی که از شما می پرسند موجب تبدیل آنها از مشتریان بالفعل به بالقوه خواهد شد و همین مورد به نفع سایت شماست. نمایش فیسبوک و توییتر نویسنده در صفحه پروفايل میتواند موجب این تعامل و مزایای آن شود. به طور عادی و پیش فرض در وردپرس چنین چیزی وجود ندارد یعنی هیچ فیلدی برای وارد کردن آدرس پروفايل فیسبوک و توییتر...
ادامه مطلب