آموزش نصب قالب وردپرس با بسته نصبی

اموزش نسب بصته نصبی قالب وردپرس
فیلم و ویدیو آموزشی نحوه نصب قالب وردپرس با بسته نصبی آسان همان طور که میدانید اگر قرار باشد یک سایت وردپرسی راه اندازی کنیم و چیدمان آن را همانند پیشنماش های قالب وردپرس که استفاده می کنیم در بیاوریم زمان بر خواهد بود و اگر آشنایی با وردپرس و کدها را نداشته باشم اینن کار امکان پذیر نخواهد بود.در چنین زمانی باید به نفرات متخصص متوسل شویم و هزینه های زیادی بپردازیم تا کار پیش برود.بر همین اساس آپ تم سعی کرده تمامی محصولات قالب وردپرس خود را  به همراه بسته نصبی ( پیشنمایش)...
ادامه مطلب