تاثیر پاپ آپ خروجی روی سایت

پاپ آپ خروج و تاثیرات آن در سایت
شما حتما با سایت هایی مواجه شده اید که شاید برای تبلیغ یا هر چیز دیگر یک پنجره باز شود و در صورت نمایش خود شما قادر به بستن آن خواهید بود. پاپ آپ ها تاثیرات مثبت زیادی در رشد لیست های ایمیل و نرخ تبديلات دارند و بسیاری از آن آگاه می باشند ولی باید توجه داشته باشید که این پاپ آپ ها ممکن است برای تعدادی از کاربران آزار دهنده باشد بخصوص زمانی که تعداد آنها در یک سایت زیاد و متعدد باشد. پس نحوه استفاده و زمان قرار گیری و اجرا آن در یک سایت بسیار با اهمیت است. یکی از موارد مهم برای...
ادامه مطلب