روش های دریافت نظرات بیشتر در ووکامرس

روش های دریافت نظرات بیشتر در ووکامرس
دريافت نظرات از کاربران با ارسال ايميل هاي نظرسنجي در ووکامرس مقاله ي آموزش وردپرس امروز است. همانطور که همه مي دانيم دريافت نظرات کاربران در ارتباط و تعامل نقش بسياري دارد شما در ووکامرس و در فروشگاه خود نيز مي توانيد ايميل هايي را دريافت نماييد حتي مي توانيد ارسال ايميل هاي نظرسنجي در ووکامرس را براي کسب نرخ کامل وارد کنيد. شما با همين نظرسنجي ها از کاربران و ساير مشتريان خود مي توانيد به نتايج خوبي دست پيدا کنيد و فروشگاه آنلاين خود را بهبود بخشيد و آن را در بين مردم...
ادامه مطلب