کدام لینک از نظر گوگل غیر واقعی است

لینک های غیر واقعی
گوگل بعد از انتشار الگوریتم پنگوئن و سری جدید آن یعنی پنگوئن 2 ویژگی ضد اسپم خود را تا بالاترین حد ممکن فعال کرد و سپس بخش جداگانه ای را به نام واکنش دستی به آن اختصاص داد که توسط گوگل اداره و در حال ارتقا می باشد. هدف انجام این کار حذف و یا به حداقل رساندن و یا غیر کارآمد کردن بک لینک ها و بک لینک فروشی می باشد. برای رسیدن به یک جایگاه خوب و مطلوب و به دست آوردن رتبه برتر دو راه وجود دارد: نویسندگی در سایت ها دیگر به عنوان نویسنده مهمان انجام کارها و فعالیت های حرفه ای در...
ادامه مطلب