آموزش فروش محصولات مجازی در ووکامرس

فروش محصولات مجازی در ووکامرس1
فروش محصولات مجازی در ووکامرس با سلام،در این مطلب که سیزدهیمن جلسه آموزش تصویری ووکامرس باشه در خدمتتون هستیم و این مطلب قرار است نحوه ی فروش محصوالات مجازی در ووکامرس را یاد بگیریم.تا آموزش ووکامرس جلسه دوازده در رابطه با نحوه ایجاد فروشگاه محصوالات فیزیکی را آموزش دادیم و امروز نحوه ی فروش محصوالات مجازی را ارائه خواهیم کرد تا آموزش دوازدهم،برای محصولات فیلد های متغیری ایجاد میکریدم اعم از هزینه ی ارسال و حمل و نقل باید این رو هم بدانید یک فروشکاه همیشه برای فروش...
ادامه مطلب