بررسی وردپرس و جوملا و انتخاب کدام یک برای طراحی سایت ؟

بررسی وردپرس و جوملا و انتخاب کدام یک برای طراحی سایت ؟
سيستم مديريت محتواي گوناگون و متعددي در سطح جهان وجود دارد که براساس محبوبيت بيشتر ديده مي شوند و هر يک مورد استفاده قرار مي گيرند مانند وردپرس، جوملا، دروپال، پرستاشاپ و... از جمله اين سيستم مديريت محتوا است ولي بايد به جرأت بگوييم از بين همه اين ها وردپرس و جوملا در بين جوامع مختلف بيشترين استفاده را داشته است به همين خاطر ما امروز در مورد اين دو سيستم مديريت محتوا صحبت مي کنيم و سپس شباهت ها و تفاوت هر را براي شما بازگو کنيم و مقايساتي را انجام مي دهيم تا شما متوجه بهتر...
ادامه مطلب