شناسایی ویروس و کد های مخرب قالب های وردپرس نال

شناسایی ویروس و کد های مخرب قالب های وردپرس نال
قالب ها و افزونه های نال شده زمانی به فکر استفاده از آنها می افتیم که در مواردی به دنبال یک افزونه یا قالب وردپرس بوده ایم که پس از جستجو و یافتن آن متوجه می شویم که افزونه تجاری وردپرس می باشد و یا قالب ، برای اینکه ما به شدت به آن افزونه یا قالب نیاز داریم سعی در یافتن نسخه رایگان و یا نسخه پریمیوم قرار داده شده در سایت هایی که به صورت رایگان ارائه میدهند و یا به اصلاح آنها را به صورت نال شده ارائه میکنند. در مقالات قبلی موضوع امنیت وردپرس را به جایی کشانیدیم که متوجه این...
ادامه مطلب